Ekrem İmamoğlu’ndan Avrupa’ya İsrail’in Saldırılarını ‘İzleme’ Tepkisi: Refah’a Askeri Harekat Başlatmasını Yine İzlemekle mi Yetineceğiz?

İBB, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı ile birlikte ‘Avrupa Günü’ kutlamalarının İstanbul ayağına, kurum tarihinde bir birinci olarak ortak mesken sahipliğini yaptı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Avrupa’ya İsrail’in Saldırılarını ‘İzleme’ Tepkisi: Refah’a Askeri Harekat Başlatmasını Yine İzlemekle mi Yetineceğiz?
REKLAM ALANI
Yayınlama: 08.05.2024
1
A+
A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki vazife müddeti dolan Büyükelçi Meyer-Landrut’un veda aktifliğine dönüşen kutlamada yaptığı konuşmada, “İsrail’in, dün, ateşkes teklifini reddederek, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine askeri harekat başlatmasını tekrar izlemekle mi yetineceğiz? Avrupa’yı ve insani kıymetlere ehemmiyet veren tüm ülkeleri, bu vahşete ‘dur’ demeye çağırıyorum. Gazze’de olanlar, insanlık tarihinde kara bir leke haline gelmiştir. Buna daha fazla müsaade verilmemelidir” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihindeki birincilerden birini daha Lider Ekrem İmamoğlu devrinde gerçekleştirdi. İBB, Türkiye’de bir mahallî idare olarak, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığı ile birlikte “Avrupa Günü” kutlamalarının İstanbul ayağının ortak mesken sahipliğini yaptı. Haliç Kongre Merkezi Kıyı Alanı’nda düzenlenen Avrupa Günü kutlaması; İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Atina Belediye Lideri Haris Doukas, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karić ve B40 Balkan Şehirler Ağı Dönem Başkanı Tiran’ın Belediye Başkan Yardımcısı Anuela Ristani ve İstanbul’da misyon yapan yabancı ülke misyon şefleri ile çok sayıda özel davetlinin iştirakleriyle gerçekleştirildi. Kutlamada, İmamoğlu ve Türkiye’deki vazife müddeti dolan Büyükelçi Meyer-Landrut birer konuşma yaptı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÜZERE AB’NİN TEMEL ALDIĞI KIYMETLER GERİLEME SÜRECİNDE”

İmamoğlu, Avrupa Günü’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“’Avrupa Günü’nü kutlamak, değer verdiğimiz ortak kıymetlerimizi hatırlamak için yeterli bir fırsat. Bizim için AB, her şeyden evvel demokratik bir barış projesidir. Uluslar ortasındaki birliğin, etnik köken, lisan yahut din farkı gözetmeksizin demokratik ve insani mefkurelerin bayrağı altında kurulabileceğinin bir delilidir. Lakin, uzun bir müddettir AB hem içerde hem de sonlarının dışında yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı. Euro krizi ve 2010’ların başındaki göç baskısıyla artan meseleler, Brexit, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve son olarak Gazze’de yaşanan insanlık trajedisinin ortaya çıkmasıyla derinleşti. Bu jeopolitik çalkantıların sonuçları, Avrupa’daki liberal demokrasileri adalet, insan hakları ve özgürlükler üzerinden test ediyor. Hükümetlerin bu meselelere halkın beklentileri istikametinde yanıt verememesi, popülist otoriter başkanlara hakikat bir kaymaya yol açıyor. Temelinde, tabir özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü üzere AB’nin temel aldığı pahalar maalesef global olarak da gerileme sürecinde.”

“BU DEMOKRATİK KRİZ DEVRİ, AVRUPA VE TÜRKİYE İÇİN NE MANA TABİR EDİYOR?

“Peki içinde bulunduğumuz bu demokratik kriz devri, Avrupa ve Türkiye için ne mana tabir ediyor? Geçen hafta sonu Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun daveti üzerine, Avrupa’nın yaşadığı demokratik krizi ele almak üzere toplumsal demokrat belediye liderleriyle Paris’te bir ortaya geldik. Orada da şu soruyu sordum: Kendisini ‘demokratik ülkülerin muhafızı’ olarak konumlandıran Avrupa, bu pahaları dengeli bir biçimde savunduğunu içtenlikle söyleyebilir mi? Göçmen ve mülteci meselesinin AB dışındaki ülkelere aktarılmaya çalışılması, bunun aksini göstermektedir. Husus, mültecilerin Avrupa ülkelerinde barınmasına müsaade verilip, verilmemesi değil, onların Türkiye üzere, Avrupa hududu dışındaki ülkelerde tutulmasının siyaset haline getirilmesidir. Bu durum, mülteci probleminin popülist ve yabancı düşmanı siyasi telaffuzlarda kullanılmasına taban hazırlıyor ve sağ otoriterlik Avrupa’da güçleniyor. Halbuki, Türkiye ve İstanbul, dünyada en çok sığınmacıya konut sahipliği yapan ülke ve kentlerin başında geliyor. Buna karşın, Türkiye’de demokratların güçlenmesi kıymetlidir.”

“BİZİM ÜZERE, AVRUPA ÜLKÜSÜNÜ ÖNEMSEYEN İNSANLARI ENDİŞELENDİREN…”

“Avrupa’daki mevcut hükümetlerin Gazze’de yaşananlara verdikleri, daha doğrusu veremedikleri karşılık da Avrupa’nın insani kıymetlerinin farklı coğrafyalarda dengeli bir biçimde savunulamadığı manasına geliyor. Ortalarında bayanların ve çocukların bulunduğu on binlerce pak Filistinlinin, tüm dünyanın gözlerinin önünde katledilmesinin daha yüksek bir sesle eleştirilmesi ve kınanması gerekmez mi? Kimi hükümetler, bırakın kendileri bunu yapmayı, bunu yapan vatandaşlarının toplantı ve şov haklarını, tabir özgürlüklerini kısıtlama yoluna gidiyor. Bu ise, Avrupa’nın demokratik bedeller üzerinde yükselen üniversal bir barış projesi olma niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Bizim üzere, Avrupa mefkuresini önemseyen insanları endişelendiren en değerli bahislerden birisi budur.”

“İSRAİL’İN REFAH’A ASKERİ HAREKATINI YENİDEN İZLEMEKLE Mİ YETİNECEĞİZ?

“İsrail’in, dün, ateşkes teklifini reddederek, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine askeri harekat başlatmasını da yeniden izlemekle mi yetineceğiz? Avrupa’yı ve insani pahalara değer veren tüm ülkeleri, bu vahşete ‘dur’ demeye çağırıyorum. Gazze’de olanlar, insanlık tarihinde kara bir leke haline gelmiştir. Buna daha fazla müsaade verilmemelidir. Önümüzdeki periyotta AB’nin kendi iç demokrasi gayretine devam edeceğini gözlemliyorum. Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerini, dikkatle takip edeceğiz. Türkiye’de ve Avrupa’nın öteki kimi ülkelerinde karşılaştığımız demokratik gerilemeye, lakin kapsayıcı, iştirakçi ve halkın sesine kulak veren yeni bir siyaset kültürü ve bu anlayışla inşa edeceğimiz siyasal ve ekonomik kurumlarla tahlil bulabiliriz.”

“MART 2024 LOKAL SEÇİM SONUÇLARI, TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRATİK GERİLEMEYE SON VERDİ”

“Türkiye de kendi içinde derinleşen bir demokrasi krizinden geçiyor. Ülkemizde son 10 yılda kurumsal yapı zayıflatıldı. Gerisinden tek bir önder etrafında otoriter bir siyasal rejim şekillendi. Mart 2024 mahallî seçim sonuçları, Türkiye’deki demokratik gerilemeye son verdi. Seçmen, muhalefeti güçlendirerek, siyaset yerindeki meşruiyeti tekrar dağıttı. Bu sonuç, demokrasimizin dayanıklılığının göstergesidir. Bu güç vakitlerde Türk halkı demokratik bedellere fevkalâde bir bağlılık gösterdi. İstanbul’da geçtiğimiz 5 yıl boyunca, siyasi görüşü ne olursa olsun, İstanbulluların her kısmına hizmet götürdük. Kutuplaşmanın ilacı buydu. ‘İstanbul İttifakı’ ismi altında kapsayıcı bir toplumsal hareket inşa ettik. Dahası; halkın telaşlarını dinlemenin ve bunlara ahenk sağlamanın değerini gösterdik. Toplumla, güçlü ve samimi bir bağlantı kurduk. Bu siyasi tabanda CHP, liyakatli adaylarla halkın karşısına çıktı ve ülke genelinde her kesitten 3,5 milyondan fazla yeni seçmen kazandı. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 65’inden fazlasını ve iktisadının, neredeyse yüzde 80’ini oluşturan belediyeleri, toplumsal demokrat belediye liderleri yönetiyor. CHP, Türk siyasetinin yeni yük merkezi haline geldi.”

“BİRLEŞİK VE DEMOKRATİK BİR AVRUPA, TÜRKİYE’NİN İŞTİRAKİ OLMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ”

“Avrupa, kendi demokratik problemleriyle gayret ederken, Türkiye’nin rolü sıklıkla göz arkası edilmektedir. AB’nin, ‘önce Avrupa’ vizyonunun demokratik bir Türkiye’yi kucaklaması gerektiğini fark etmesi elzemdir. Avrupa’ya yönelik varoluşsal tehditlerle gayret, Türkiye’yi de içeren kapsayıcı bir yaklaşımı gerektirmektedir. CHP olarak biz, Türkiye’yi her vakit Avrupa’nın ayrılmaz bir kesimi olarak gördük ve kendimizi Avrupa sorunları ve tahlillerinin paydaşı olarak pozisyonlandırdık. Savımız şudur: Birleşik ve demokratik bir Avrupa, Türkiye’nin iştiraki olmadan gerçekleştirilemez. Bu nedenle, AB’nin genişleme siyasetleri tartışılırken, Türkiye’nin isminin geçmemesi, 60 yıldır süregelen paydaşlık bağlantısının ve 20 yılı aşkındır devam eden üyelik sürecinin yok sayılması kabul edilemez.”

“KATILIMCI ‘İSTANBUL MODELİ’, YALNIZCA TÜRKİYE’DE DEĞİL, AVRUPA’DA DA İLHAM KAYNAĞI OLMAYI SÜRDÜRECEK”

“Büyükelçi Meyer-Landrut’un konuşmasında bahsettiği üzere, İstanbul’un karbon-nötr bir kent olması ve iklim değişikliğine adaptasyon programı üzere AB ile bir arada başarılı projelere de imza attık. Lakin bunlar kâfi değil. Önümüzdeki devirde, AB’nin lokal idarelerle daha yakın çalışmasını ve tesiri halkımız tarafından da hissedilebilen projeleri birlikte hayata geçirebilmeyi hedeflemeliyiz. İstanbul’daki idare anlayışımızın temelinde, demokrasi ve katılımcılığın olduğunun altını çiziyorum. Bunu, son 5 yıl içerisinde yaptığımız icraatlarla kanıtladık. İnsanı odağımıza alıyor, ayrım gözetmeden 16 milyon İstanbulluya eşit hizmet veriyor, kenti yurttaşlarla birlikte yönetiyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık periyotta de tıpkı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İştirakçi ‘İstanbul Modeli’, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da ilham kaynağı olmayı sürdürecek.”

AVRUPA GÜNÜ’NÜN ÖYKÜSÜ

1985 yılında, “Avrupa Tek Senedi”nin temellerinin atıldığı “Milano Zirvesnüi” kapsamında alınan kararla birlikte; 9 Mayıs, “Avrupa Günü” olarak ilan edildi. 9 Mayıs’a sembolik değeri kazandıran tarihi gelişme ise, dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın, 9 Mayıs 1950 tarihinde okuyarak, ilan ettiği “Schuman Bildirisi” olmuştur. Kelam konusu bildiride, Avrupa’da, barışçıl bağların kalıcı bir biçimde tesis edilmesinin mecburî olduğu vurgulanmış; daha sistematik ve organize bir Avrupa kurulabilmesi ismine bir kanun teklif edilmiştir. Bu kapsamda, Fransa ile Batı Almanya’nın kömür ve çelik endüstrilerinin tek çatı altında birleştirilmesi önerilmiştir. Kelam konusu fikir dâhilinde oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, birliğe giden yolun kilometre taşı olarak nitelendirilmektedir. Bu bağlamda “Schuman Bildirisi”, bir nevi AB’nin başlangıcına giden fikriyatı ortaya koymaktadır. Avrupa Günü, gerek üye ülkelerde gerekse de aday ve potansiyel ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 9 Mayıs Avrupa Günü, 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye aday ülke statüsünün verilmesiyle birlikte; 2000 yılından bu yana, Ankara ve İstanbul merkezli olarak, Türkiye’de de kutlanmaktadır.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.

ankara web tasarım law office wordpress hosting ingilizce kursu web tasarım ankara haberler Renault Yedek Parça Ankara Çıkışlı Karadeniz Batum Turu Dacia Yedek Parça Fluence Yedek Parça iveco yedek parça ankara Güneş Enerjisi İmplant Süt Sağım Makinesi Yedek Parça Casıo g shock forklift aküsü Pt100 ankara ceza avukatı Ankara endoskopi labomat Beta Law dacia yedek parça güç trafosu oto yedek parça dunnage airbag e-imza check up Huzurevi damla etiket radyal fan iç mimar jean Hobi Bahçesi Yatırımı etiler pilates değer kaybı Adblue yer yıkama makinesi Baharat Çeşitleri